Cổng công khai y tế
Vật tư y tế
Vật tư y tế:
47.146
 • Khoảng giá 0 - 5 triệu
  32.340
  (TBYT)
 • Khoảng giá 5 triệu - 10 triệu
  5.824
  (TBYT)
 • Khoảng giá 10 triệu - 20 triệu
  3.872
  (TBYT)
 • Khoảng giá trên 20 triệu
  5.110
  (TBYT)
Tổng số bản ghi: 47.146