Cổng công khai y tế
  • PECALDEX 10ml
  • PECALDEX 10ml
    1.995 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-5886-08
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP 2-9
NĐ/HL
0.7 gam 0.3 gam 0.1 gam 0.05 mg 0.05 gam
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
- Hộp 24 Ống
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
PECALDEX 10ml
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)