Cổng công khai y tế
  • pms-Cobifen
  • pms-Cobifen
    1.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-10242-10
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP Imexpharm
NĐ/HL
200mg 200mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp/25gói
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
pms-Cobifen
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)