Cổng công khai y tế
  • Lasectil 40
  • Lasectil 40
    4.171 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
27/09/2013
Số GPLH/ GPNK
VD-19259-13
Đơn vị kê khai
Công ty liên doanh BV Pharma
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên (vỉ nhôm - nhôm)
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Lasectil 40
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)