Cổng công khai y tế
  • Midaxin 150
  • Midaxin 150
    7.980 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
28/03/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-12308-10
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần DP Minh Dân
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 Viên nang, Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 Viên nang
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Midaxin 150
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)