Cổng công khai y tế
  • Atigluco 1500 sac
  • Atigluco 1500 sac
    6.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
29/11/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-25643-16
Đơn vị kê khai
Cty CP DP An Thiên
NĐ/HL
1500mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói, hộp 50 gói x 3g
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Atigluco 1500 sac
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)