Cổng công khai y tế
  • Geastine 250
  • Geastine 250
    600.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
24/10/2017
Số GPLH/ GPNK
QLĐB-634-17
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP Minh Hải
NĐ/HL
250mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 03 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Geastine 250
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)