Cổng công khai y tế
  • Biloxcin Eye
  • Biloxcin Eye
    11.025 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
05/10/2017
Số GPLH/ GPNK
VD-28229-17
Đơn vị kê khai
Công ty CP Dược - Trang TBYT Bình Định
NĐ/HL
15mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 lọ 5 ml
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Biloxcin Eye
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)