Cổng công khai y tế
  • Silytrol 100
  • Silytrol 100
    8.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
09/05/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-29990-18
Đơn vị kê khai
CTCP SX-TM DP Đông Nam
NĐ/HL
100 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Silytrol 100
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)