Cổng công khai y tế
  • Fenxicam- M
  • Fenxicam- M
    1.325 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
09/08/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-30744-18
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần Traphaco
NĐ/HL
7,5 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Fenxicam- M
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)