Cổng công khai y tế
  • Atocib 90
  • Atocib 90
    4.725 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
13/08/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-29520-18
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG
NĐ/HL
90 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Atocib 90
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)