Cổng công khai y tế
  • KALI CLORID 500 mg
  • KALI CLORID 500 mg
    630 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
02/04/2015
Số GPLH/ GPNK
VD-17365-12
Đơn vị kê khai
SYT TP Hồ Chí Minh
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 VB /10V
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
Đính chính
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
KALI CLORID 500 mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)