Cổng công khai y tế
  • Phaco Parecaps
  • Phaco Parecaps
    132 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
06/07/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-18790-13
Đơn vị kê khai
Sở Y tế Bình Thuận
NĐ/HL
2mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10; 50 vỉ x 15 viên nén
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Phaco Parecaps
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)