Cổng công khai y tế
  • Becoron C
  • Becoron C
    1.420 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
04/07/2017
Số GPLH/ GPNK
VD-12504-10
Đơn vị kê khai
Sở Y tế Phú Yên
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Chai 100 vỉên nén dài bao phim
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Becoron C
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)