Cổng công khai y tế
  • Rotarix
  • Rotarix
    700.719 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
05/08/2019
Số GPLH/ GPNK
QLVX-1049-17
Đơn vị kê khai
CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM
NĐ/HL
Mỗi liều 1,5ml chứa: Rotavirus ở người sống giảm độc lực chủng RIX4414 ≥ 10 6.0 CCID50
Dạng bào chế
Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói
Hộp chứa 1 ống x 1,5ml; hộp chứa 1 tuýp x 1,5ml
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Rotarix
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)