Cổng công khai y tế
  • Ustadin
  • Ustadin
    1.400 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
28/12/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-29578-18
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH US Pharma USA
NĐ/HL
10 mg
Dạng bào chế
Viên nang mềm
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Ustadin
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)