Cổng công khai y tế
  • Primolut N
  • Primolut N
    1.484 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
27/02/2020
Số GPLH/ GPNK
VN-19016-15
Đơn vị kê khai
CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM
NĐ/HL
5mg
Dạng bào chế
Viên nén
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Primolut N
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)