Cổng công khai y tế
  • CKDCipol-N 25mg (Đóng gói và xuất xưởng bởi: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., đ/c: 797-48 Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do, Repubic of Korea)
  • CKDCipol-N 25mg (Đóng gói và xuất xưởng bởi: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., đ/c: 797-48 Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do, Repubic of Korea)
    13.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
05/10/2020
Số GPLH/ GPNK
VN-18193-14
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH Bình Việt Đức
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
Viên nang mềm
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 5 viên
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
CKDCipol-N 25mg (Đóng gói và xuất xưởng bởi: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., đ/c: 797-48 Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do, Repubic of Korea)
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)