Cổng công khai y tế
  • Ckdmyrept Tab. 500mg
  • Ckdmyrept Tab. 500mg
    53.800 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
20/11/2020
Số GPLH/ GPNK
VN-17851-14
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH Bình Việt Đức
NĐ/HL
Mycophenolat mofetil 500mg
Dạng bào chế
Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Ckdmyrept Tab. 500mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)