Cổng công khai y tế
  • Morihepamin
  • Morihepamin
    116.633 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
20/11/2020
Số GPLH/ GPNK
VN-17215-13
Đơn vị kê khai
CÔNG TY TNHH DKSH PHARMA VIỆT NAM
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói
Túi 200ml
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Morihepamin
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)