Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Model
Hãng sản xuất
Nhóm TTB
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị