Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Hệ thống CT mô phỏng
    28.000.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng xạ trị
Model
Somatom Go.Sim
Hãng sản xuất
Siemens Healthcare GmbH
Nhóm TTB
1
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị