Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Máy đốt khối u bằng Laser
    1.959.340.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Thiết bị Laser CO2 vi điểm và cắt đốt
Model
SilkLase
Hãng sản xuất
Intermedic Arfran, S.A.
Nhóm TTB
3
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị