Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng
    110.000.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng photon và electron, bộ chuẩn trực đa lá 160 lá, có chức năng xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều (IMRT), cung tròn thể tích (VMAT), xạ phẫu định vị (SRS)
Model
Infinity
Hãng sản xuất
Elekta Limited
Nhóm TTB
1
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị