Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Hệ thống SPECT loại 2 đầu thu
    35.000.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Hệ thống SPECT/CT 2 đầu thu có chức năng định lượng
Model
Symbia Intevo Bold
Hãng sản xuất
Siemens Medical Solutions USA, Inc
Nhóm TTB
3
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị