Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Máy đo niệu động học
    275.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Máy đo niệu dòng đồ
Model
Giotto
Hãng sản xuất
HC Italia S.r.l
Nhóm TTB
3
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị