Cổng công khai y tế
36.447
Đăng ký bản công bố sản phẩm
  • 2724 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
  • 275 Công khai xử lý vi phạm
  • 0 Công khai giá thực phẩm BVSK
STT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ nhà sản xuất Tên,Địa chỉ công ty CBSP Số giấy tiếp nhận Quy cách bao gói Giá bán(VNĐ) Hình thức kinh doanh
Không có dữ liệu