Cổng công khai y tế
36.447
Đăng ký bản công bố sản phẩm
  • 2724 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
  • 252 Công khai xử lý vi phạm
  • 635 Công khai giá thực phẩm BVSK
STT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ nhà sản xuất Tên,Địa chỉ công ty CBSP Số giấy tiếp nhận Quy cách bao gói Giá bán(VNĐ) Hình thức kinh doanh
1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEUROCARD MAX "Sản phẩm của: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd Địa chỉ: Level 1-2 667 Chapel Street, South Yarra, VIC, 3141, Australia Sản xuất bởi: Vitex Pharmaceuticals Pty Ltd Địa chỉ: 4 Alspec Place, Eastern Creek, NSW 2766, Australia" "CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LUCA PHARMA Địa chỉ: Đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội " "Số: 7838/2021/ĐKSP ngày 24/08/2021 " "Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 1 lọ x 60 viên " 720.000 Truyền thống, thương mại điện tử
2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIVAFORM® "Sản phẩm của: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd Địa chỉ: Level 1-2 667 Chapel Street, South Yarra, VIC, 3141, Australia Sản xuất bởi: Probiotec Pharma Pty Ltd Địa chỉ: 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Australia" "CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT Địa chỉ: Phòng 5, Nhà A10, tập thể Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, ngõ 59 Phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội" "Số: 5395/2021/ĐKSP ngày 15/06/2021 " Hộp 60 viên (6 vỉ x 10 viên) 600.000 Truyền thống, thương mại điện tử
3 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEPAZTER "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1115/2020/ĐKSP 10 viên/ vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 4.800 Truyền thống
4 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NATALFE "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1108/2020/ĐKSP 10 viên (500mg) / vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 4.800 Truyền thống
5 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADYFUL "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1109/2020/ĐKSP 10 viên (500mg)/ vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 4.800 Truyền thống
6 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEWZLADY "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1249/2020/ĐKSP 10 viên(500mg)/ vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 6.800 Truyền thống
7 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PasteNATTO "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 10433/2020/ĐKSP 10 viên (500mg)/ vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 7.320 Truyền thống
8 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GASTROZCURMIN "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1117/2020/ĐKSP 10 viên/ vỉ, 3 vỉ/ túi, 1 túi/ hôp, 200 hộp / thùng 8.880 Truyền thống
9 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro KidSingz "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 2562/2020/ĐKSP 1 chai 100ml/hộp, 40 hộp/ thùng 85.200 Truyền thống
10 Franzpans "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 2114/2018/ĐKSP 1 chai 100ml/hộp, 40 hộp/ thùng 84.000 Truyền thống
11 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BiozPaste "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 3160/2020/ĐKSP 10 gói 3g/túi, 3 túi / hộp, 60 hộp / thùng 7.320 Truyền thống
12 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Safvex "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 892/2019/ĐKSP 10 gói 3g/túi,3 túi/ hộp, 60 hộp / thùng 6.379 Truyền thống
13 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VUDLA "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 3986/2019/ĐKSP 10 gói 1g/hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ/ hôp lớn, 20 hộp lớn/ thùng 6.379 Truyền thống
14 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALCIPAZTER "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT Số 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng" 1113/2020/ĐKSP 10 gói 3g/túi, 3 túi / hộp, 60 hộp / thùng 6.379 Truyền thống
15 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALCION3 DEVA TICARET, Guzelyurt Mah. O.O.S.B. 5779 Sok. No: 98/A Yunusemre MANISA/TURKEY Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 8966/2019/ĐKSP Hộp 1 chai 200 ml 230.000 Truyền thống, thương mại điện tử
16 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN MUMMY "Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.    Địa chỉ: Marmara Sanayi Sitesi J Blok No:4 İkitelli – İstanbul / TÜRKİYE - Thổ Nhĩ Kỳ" Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 10914/2019/ĐKSP Hộp 1 lọ 30 viên 360.000 Truyền thống, thương mại điện tử
17 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN PLUS "Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.    Địa chỉ: Marmara Sanayi Sitesi J Blok No:4 İkitelli – İstanbul / TÜRKİYE - Thổ Nhĩ Kỳ" Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 9262/2019/ĐKSP Hộp 1 lọ 50 viên 400.000 Truyền thống, thương mại điện tử
18 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: OCEAN PLUS "Nuvita İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.    Địa chỉ: Marmara Sanayi Sitesi J Blok No:4 İkitelli – İstanbul / TÜRKİYE - Thổ Nhĩ Kỳ" Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 9262/2019/ĐKSP Hộp 1 lọ 30 viên 270.000 Truyền thống, thương mại điện tử
19 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ARTEX "Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.    Địa chỉ: Çiftlik mah. 3. Cad. No: 9/1 Tekkeköy-SAMSUN/TURKEY - Thổ Nhĩ Kỳ" Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 10084/2019/ĐKSP Hộp 1 lọ 60 viên 485.000 Truyền thống, thương mại điện tử
20 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: GIGAMAX Viên nén chứa Nhân sâm 80 mg, Bạch quả 40 mg, Guarana 100 mg, Vitamin, Khoáng chất " Botafarma Sağlık Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.    Địa chỉ: Çiftlik mah. 3. Cad. No: 9/1 Tekkeköy-SAMSUN/THỔ NHĨ KỲ -, Turkey" Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 2837/2020/ĐKSP Hộp 1 lọ 30 viên 270.000 Truyền thống, thương mại điện tử
Tổng số bản ghi: 635