Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Nẹp mini titan cong, Chữ L, T, các loại các cỡ (dùng vít 2.0)
    1.800.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Nẹp mini titan cong, Chữ L, T, các loại các cỡ (dùng vít 2.0)
Model
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ
Hãng sản xuất
O&M medical GmbH
Nhóm TTB
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
1.600.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
800.000 Nhóm 3
100.000 Nhóm 3
300.000 Nhóm 3
14.568.400 Reaction Tube SU 40 Nhóm 3
1.879.000 Nhóm 3
130.000 Nhóm 3
180.000 Nhóm 3
220.000 Nhóm 3
280.000 Nhóm 3
250.000 Nhóm 3
550.000 Nhóm 3
900.000 Nhóm 3
1.200.000 Nhóm 3
1.300.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
1.600.000 Nhóm 3
3.000.000 Nhóm 3
6.500.000 Nhóm 3
Tổng số bản ghi: 14.083