Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Vi ống thông Asahi Tellus
    12.500.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Vi ống thông Asahi Tellus
Model
ASAHI Tellus
Hãng sản xuất
Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd.
Nhóm TTB
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
12.500.000 ASAHI Veloute Nhóm 4
11.385.380 Na Electrode Nhóm 4
11.385.380 Cl Electrode Nhóm 4
177.143 Chỉ phẫu thuật Nhóm 4
540.000 Nhóm 4
450.000 Nhóm 4
480.000 Nhóm 4
2.840.000 Nhóm 4
700 Nhóm 4
16.500.000 Nhóm 4
6.000.000 Nhóm 4
8.250.000 Nhóm 4
6.000.000 Nhóm 4
6.000.000 Nhóm 4
258.830 Vật tư y tế Nhóm 4
7.200.000 Nhóm 4
4.950.000 Nhóm 4
6.930.000 Nhóm 4
116.090 Vật tư y tế Nhóm 4
147.680 Vật tư y tế Nhóm 4
Tổng số bản ghi: 3.402