Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Nẹp lòng máng 1/3, vít 3.5 mm
    550.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Nẹp lòng máng 1/3, vít 3.5 mm
Model
Đang cập nhật
Hãng sản xuất
MAT GmbH & Co.KG
Nhóm TTB
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
1.600.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
800.000 Nhóm 3
100.000 Nhóm 3
300.000 Nhóm 3
14.568.400 Reaction Tube SU 40 Nhóm 3
1.800.000 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Nhóm 3
1.879.000 Nhóm 3
130.000 Nhóm 3
180.000 Nhóm 3
220.000 Nhóm 3
280.000 Nhóm 3
250.000 Nhóm 3
900.000 Nhóm 3
1.200.000 Nhóm 3
1.300.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
1.600.000 Nhóm 3
3.000.000 Nhóm 3
6.500.000 Nhóm 3
Tổng số bản ghi: 14.083