Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Chỉ thép mềm đường kính các loại (cuộn 10m)
    800.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Chỉ thép mềm đường kính các loại (cuộn 10m)
Model
Đang cập nhật
Hãng sản xuất
MAT GmbH & Co.KG
Nhóm TTB
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
1.600.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
100.000 Nhóm 3
300.000 Nhóm 3
14.568.400 Reaction Tube SU 40 Nhóm 3
1.800.000 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Nhóm 3
1.879.000 Nhóm 3
130.000 Nhóm 3
180.000 Nhóm 3
220.000 Nhóm 3
280.000 Nhóm 3
250.000 Nhóm 3
550.000 Nhóm 3
900.000 Nhóm 3
1.200.000 Nhóm 3
1.300.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
1.600.000 Nhóm 3
3.000.000 Nhóm 3
6.500.000 Nhóm 3
Tổng số bản ghi: 14.083