Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Ống phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động
    14.568.400 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Ống phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động
Model
Reaction Tube SU 40
Hãng sản xuất
Sysmex International Reagents Co., Ltd., Ono Factory
Nhóm TTB
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
1.600.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
800.000 Nhóm 3
100.000 Nhóm 3
300.000 Nhóm 3
1.800.000 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Nhóm 3
1.879.000 Nhóm 3
130.000 Nhóm 3
180.000 Nhóm 3
220.000 Nhóm 3
280.000 Nhóm 3
250.000 Nhóm 3
550.000 Nhóm 3
900.000 Nhóm 3
1.200.000 Nhóm 3
1.300.000 Nhóm 3
1.000.000 Nhóm 3
1.600.000 Nhóm 3
3.000.000 Nhóm 3
6.500.000 Nhóm 3
Tổng số bản ghi: 14.083