Cổng công khai y tế
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế:
8.737
 • Khoảng giá 0 - 500 triệu
  5.533
  (TBYT)
 • Khoảng giá 500 triệu - 1 tỷ
  1.038
  (TBYT)
 • Khoảng giá 1 tỷ - 10 tỷ
  2.004
  (TBYT)
 • Khoảng giá trên 10 tỷ
  162
  (TBYT)
STT Tên thiết bị y tế Model Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) Hãng chủ sở hữu Giá niêm yết (VNĐ)
1 AEROS 4800 Nhóm 3 DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH 1.500.000.000
2 Multix Fusion Max Nhóm 1 Siemens Healthcare GmbH 9.100.000.000
3 SK 001- 1 Nhóm 6 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd 60.000.000
4 HF8 Nhóm 6 Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. 90.000.000
5 AU5800 Nhóm 1 Beckman Coulter Mishima K.K. 11.766.000.000
6 Power Express Sample Processing System Nhóm 1 IDS Co., Ltd. 56.866.000.000
7 Giotto Nhóm 3 HC Italia S.r.l 275.000.000
8 Symbia Intevo Bold Nhóm 3 Siemens Medical Solutions USA, Inc 35.000.000.000
9 Versa HD Nhóm 1 Elekta Limited 130.000.000.000
10 Infinity Nhóm 1 Elekta Limited 110.000.000.000
11 BD BACTEC FX40 Nhóm 1 Becton, Dickinson and Company 1.050.000.000
12 Urilyzer Auto Nhóm 3 77 Elektronika Muszeripari Kft. 1.450.000.000
13 Alma Beauty Rejuve Nhóm 3 Alma Lasers GmbH 1.650.000.000
14 SilkLase Nhóm 3 Intermedic Arfran, S.A. 1.959.340.000
15 KM-303 Nhóm 3 Paramount Bed Asia Pacific Pte Ltd 850.000.000
16 Pentaled 81 + 81 Nhóm 3 Rimsa P. Longoni SRL 750.000.000
17 Somatom Go.Sim Nhóm 1 Siemens Healthcare GmbH 28.000.000.000
18 Q Health Pul Nhóm 6 CyberMedic Corp 3.700.000.000
19 COMBILYZER 13 Nhóm 4 Dirui Industrial Co. Ltd 75.000.000
20 HumaStar 300SR Nhóm 3 Edif Instruments S.r.l 1.593.110.000
Tổng số bản ghi: 8.737