Cổng công khai y tế
Sinh phẩm chẩn đoán
9.727
 • 18. Phụ trợ các xét nghiệm
  0
 • 16. Phụ trợ cho xét nghiệm
  0
 • 15. Định nhóm máu
  0
 • 14. Nước tiểu, cặn nước tiểu
  0
 • 13. Đông máu
  0
 • 12. Điện giải, khí máu
  0
 • 11. Sắc ký
  0
 • 1. Hóa sinh
  877
 • 2. Miễn dịch
  9
 • 3. Sinh học phân tử
  1.516
 • 4. LAMP
  77
 • 5. Lai huỳnh quang tại chỗ
  2
 • 6. Mô hóa học
  177
 • 7. Huyết học
  0
 • 8. Tế bào học
  0
 • 9. Dòng chảy tế bào
  0
 • 10. Vi sinh
  0
STT Tên sinh phẩm chẩn đoán Model Nhóm TTBYT Hãng chủ sở hữu Giá niêm yết(VNĐ)
1 Erba Clean l Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 8.800.000
2 Erba DDimer Calibrartor Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 13.172.670
3 Serodia-HIV 1/2 MIX Nhóm Nhóm 2 Fujirebio Inc. 5.985.000
4 Erba DDimer R33 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 27.675.690
5 Erba Thrombin Time 50 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 9.300.000
6 Erba DDimer Calibrator Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 5.716.830
7 Erba DDimer R 12 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 29.841.000
8 Erba DDmer Control N + P Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 17.654.700
9 Erba Thrombin Time 50 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 7.000.000
10 Erba Protime LS 10 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 2.000.000
11 Erba Thrombin Time 20 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 3.513.300
12 Erba Calcium Chloride Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 2.080.050
13 Erba thrombin Reagent Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 4.200.000
14 Erba Actime 30 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 6.900.000
15 Erba Protime LS 50 Nhóm 13 Erba Lachema S.R.O 6.900.000
16 Bộ xét nghiệm IVD Ribo-Virus Nhóm Nhóm 3 Sacace Biotechnologies S.r.l 11.000.000
17 Bộ xét nghiệm IVD SaMag Total RNA/DNA Extraction Kit Nhóm Nhóm 3 Sacace Biotechnologies S.r.l 13.200.000
18 Bộ xét nghiệm IVD SaMag Blood DNA Extraction Kit Nhóm Nhóm 3 Sacace Biotechnologies S.r.l 8.701.000
19 D-Dimer Nhóm Nhóm 1 Fortress Diagnostics 31.200.000
20 Cystatin C Nhóm Nhóm 1 Fortress Diagnostics 17.316.000
Tổng số bản ghi: 9.727