Cổng công khai y tế
Sinh phẩm chẩn đoán
16.825
 • 18. Phụ trợ các xét nghiệm
  0
 • 16. Phụ trợ cho xét nghiệm
  0
 • 15. Định nhóm máu
  0
 • 14. Nước tiểu, cặn nước tiểu
  0
 • 13. Đông máu
  0
 • 12. Điện giải, khí máu
  0
 • 11. Sắc ký
  0
 • 1. Hóa sinh
  0
 • 2. Miễn dịch
  0
 • 3. Sinh học phân tử
  0
 • 4. LAMP
  0
 • 5. Lai huỳnh quang tại chỗ
  0
 • 6. Mô hóa học
  0
 • 7. Huyết học
  0
 • 8. Tế bào học
  0
 • 9. Dòng chảy tế bào
  0
 • 10. Vi sinh
  0
STT Tên sinh phẩm chẩn đoán Model Nhóm TTBYT Hãng chủ sở hữu Giá niêm yết(VNĐ)
1 Huyết thanh Nhóm 3 AMS Srl 39.975.000
2 Special wash solution-2 Nhóm 3 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 3.000.000
3 QuikCoag IMIDAZOLE Buffer Nhóm 3 Biomedica Diagnostics Inc. 1.200.000
4 CK-MB liquiUV Nhóm 3 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 7.146.037
5 PANCREAS-AMYLASE liquicolor Nhóm 3 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 12.322.275
6 auto-CREATININE liquicolor Nhóm 3 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 1.718.062
7 DILUENT Nhóm 3 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 1.093.312
8 Polymyxin-B 100 units Nhóm 6 Tulip Diagnostics [P] Ltd 1.187.500
9 Oflocxacin 5µg Nhóm 6 Tulip Diagnostics [P] Ltd 625.000
10 Lomefloxacin Nhóm 6 Tulip Diagnostics [P] Ltd 625.000
11 Ketoconazole 10µg Nhóm 6 Tulip Diagnostics [P] Ltd 625.000
12 Cholinesterase Nhóm 3 Linear Chemicals, S.L. 3.750.000
13 Amphotericin-B 100 units Nhóm 6 Tulip Diagnostics [P] Ltd 625.000
14 Alinity c Ammonia Ultra Reagent Kit Nhóm 1 Sentinel CH. S.p.A 7.687.515
15 UREA 2V Nhóm 6 BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI 2.750.000
16 CD1a Nhóm Diagnostic BioSystems Inc 2.500.000
17 ALINITY i Total PSA Calibrators Nhóm 1 Abbott Ireland Diagnostics Division 2.919.292
18 ALINITY i AFP Controls Nhóm 1 Abbott Ireland Diagnostics Division 2.531.954
19 Thyroglobulin Nhóm Diagnostic BioSystems Inc 2.500.000
20 Sapphire 800 Wash Solution Nhóm 6 Audit Diagnostics 39.500.000
Tổng số bản ghi: 16.825